Pastry Chef Miro Uskokovic of the Gramercy Tavern - New York, NY